Challenges

Challenges

Tijdens de Weekend Business Challenge ga je aan de slag met echte uitdagingen uit jouw omgeving. Op vrijdagavond 15 september worden de challenges in detail gepresenteerd. Voor die tijd zullen we hier onder de challenges binnenkort alvast bekendmaken. De eerste challenge is al bekend, de andere worden zo spoedig mogelijk op deze website bekendgemaakt

 

“LEIDEN TOEKOMSTPROOF VÓÓR 2050: ZONDER FOSSIELE BRANDSTOF MÉT DUURZAME ENERGIE”

Inleiding door: Duurzaam Leiden

Voor 2050 moeten Nederland, Zuid-Holland en dus ook de gemeente Leiden volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. In Leiden was dit was in 2015 nog maar voor 0,5% het geval. Hoewel duurzaamheid – en innovatie op energie – al jaren hoog op de agenda staan is het tot nu toe onduidelijk hoe dit voor 2050 gerealiseerd kan worden.

Windmolens zijn niet de oplossing. Ter illustratie: twee grote industriële complexen in Terneuzen verbruiken méér dan wat alle windmolens gecombineerd opwekken in Nederland. En Nederland telt circa 13 van dit soort complexen.

Zonnepanelen op ieder dak zou een significante verbetering opleveren, maar er is nog geen verdienmodel of marketing strategie die dit aantrekkelijk genoeg kan maken voor de consument.

De wereld, Nederland én Leiden staan voor een grote uitdaging. Het is nodig dat er op korte termijn nieuwe energiebronnen worden gecreëerd die op de juiste manier op de markt worden gezet, zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden!

Ofwel: wetenschap & technologie moeten samenkomen met ondernemerschap. Ga jij hier het verschil maken? Door je technologische, sociologische kennis in te zetten, door jouw unieke verkoopstijl of creatieve kwaliteiten? Meld je dan NU aan voor de Weekend Business Challenge. Vorm het beste multidisciplinaire team, pitch jullie vernieuwende idee en leer ondertussen alle relevante business skills in één weekend!

 

 

 

“Overgewicht van kinderen voor 2050 de Leidse regio uit”

Inleiding door: volgt

In 2016 hadden 13,6% van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud overgewicht (BMI≥25), waarvan 2,7% obesitas (BMI≥30). Het percentage overgewicht neemt nog steeds jaarlijks toe. Overgewicht bij kinderen kan leiden tot gepest en gestigmatiseerd worden. Dat vergroot de kans op een relatief lage zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals verdriet en eenzaamheid. Overgewicht in de kindertijd leidt vaak tot overgewicht in de volwassenheid. 80% van de kinderen met overgewicht zal namelijk als volwassene ook kampen met overgewicht.

De consequenties van obesitas voor de maatschappij zijn aanzienlijk. Excessief gewicht vergroot de kans op meerdere ziektes, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker. Sommige onderzoekers denken dat overgewicht op korte termijn roken zal evenaren als ’s werelds belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Naar schatting wordt in Nederland jaarlijks een bedrag van €505,4 miljoen per jaar besteed aan de directe gevolgen van ernstig overgewicht – circa 1,6% van de totale kosten van de gezondheidszorg voor volwassenen van 20 jaar en ouder. De indirecte kosten als gevolg van overgewicht worden geschat op €2 miljard per jaar.

Veranderen van leefstijl (voeding, beweging, etcetera) is niet eenvoudig, en al zeker niet op jonge leeftijd. Uit de nog steeds stijgende percentages kinderen met overgewicht blijkt dat we nog niet de juiste oplossingen gevonden hebben. De Leidse regio  staat dus voor een grote uitdaging. Het is nodig dat er op korte termijn nieuwe technologische, sociale, en psychologische oplossingen worden gecreëerd die op de juiste manier op de markt worden gezet, zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden!

Ofwel: wetenschap & technologie moeten samenkomen met ondernemerschap. Ga jij hier het verschil maken? Door je technologische, sociologische en/ of psychologische kennis in te zetten, door jouw unieke verkoopstijl of creatieve kwaliteiten? Meld je dan NU aan voor de Weekend Business Challenge. Vorm het beste multidisciplinaire team, pitch jullie vernieuwende idee en leer ondertussen alle relevante business skills in één weekend!

OVERGEWICHT VAN KINDEREN VÓÓR 2050 DE LEIDSE REGIO UIT

DOOR MIDDEL VAN VERNIEUWENDE TECHNOLOGIEËN EN/OF BUSINESSMODELLEN